Taina Sfintei CununiiCununia sau nunta este Sf�nta Taina prin care, dupa fagaduin?a mirelui ?i a miresei, exprimata liber �n fa?a preotului, de a trai �mpreuna �n iubire toata via?a, pentru a na?te ?i a cre?te copii ?i a se ajuta reciproc, li se �mparta?e?te harul dumnezeiesc care �ntare?te ?i �nal?a �nso?irea lor naturala, prefac�ndu-o �ntr-o desav�r?ita ?i curata legatura morala, �ntr-o unitate dupa chipul legaturii dintre Hristos ?i Biserica.

Tinerii care doresc sa se casatoreasca, barbat ?i femeie, trebuie mai �nt�i sa se casatoresca civil, la ofi?erul de stare civila, iar apoi se poate sav�r?i ?i casatoria religioasa. Casatoria civila este o �nso?ire pe via?a �ntre un barbat ?i o femeie, prin liber consim?am�nt �n condi?iile legii. Casatoria religioasa sau nunta cre?tina este o �nso?ire sf�nta, facuta cu binecuv�ntarea lui Dumnezeu �n biserica, printr-o Sf�nta Taina, cea a Casatoriei sau a Nun?ii, care sfin?e?te iubirea ?i legatura celor �nso?i?i.

Taina Nun?ii a fost �ntemeiata de Dumnezeu �nca de la �nceputul omenirii, �n rai. Dumnezeu �nsu?i, c�nd l-a zidit pe om, a dat casatoriei statutul de a?ezam�nt natural, legat de �nsa?i natura omului, dar de origine divina instituita prin cuvintele �?i a zis Domnul Dumnezeu : Nu este bine sa fie omul singur, sa-i facem ajutor asemenea lui� (Gen. 2, 18). Apoi, Dumnezeu a binecuv�ntat �nso?irea barbatului cu femeia zic�nd �Cre?te?i ?i va �nmul?iti ?i umple?i pam�ntul ?i-l stap�ni?i� (Gen. 1, 28), porunca a carei valabilitate este permanenta (Gen. 2, 24). Legatura aceasta, decazuta prin pacat, M�ntuitorul o restaureaza ?i o �nal?a la rang de Taina. Astfel, El ia parte la nunta din Cana Galileii, pe care o sfin?e?te prin prezen?a Sa ?i prin prefacerea apei �n vin (In. 2, 1-11). Mai t�rziu, M�ntuitorul a precizat caracteristicile casatoriei cre?tine : ea poate avea loc numai �ntre un singur barbat ?i o singura femeie, ne�ngaduind despar?irea lor (Mt. 19, 5-6) sau divor?ul dec�t pentru pacatul adulterului, adica al calcarii fidelita?ii conjugale (Mt. 19, 9).


PREGATIREA PENTRU CUNUNIE

Oficierea Tainei Cununiei, �n Biserica Ortodoxa trebuie sa se ?ina seama de urmatoarele:

1. Trebuie sa se ob?ina �n prealabil un certificat de casatorie din partea autorita?ilor (romanesti sau engleze)

2. Nici unul dintre cei doi nu mai este casatorit.

3. Daca unul (sau am�ndoi) este vaduv trebuie sa aduca o copie a certificatului de deces a so?ului (so?iei).

4. Daca unul (sau am�ndoi) este divor?at trebuie sa aduca o copie dupa sentin?a de divor?.

5. Taina Cununiei une?te pe ve?nicie pe cei ce se casatoresc de aceea Biserica Ortodoxa NU �ncurajeaza divor?ul ?i nici recasatorirea

6. Nu sunt permise mai mult de 3 cununii �n Biserica Ortodoxa, trebuie men?ionat ca a 2-a ?i a 3-a cununie NU mai sunt taine ale bisericii, ci ram�n a fi un pogoram�nt al bisericii.

7. �n cazul unei casatorii mixte ortodox-catolic va trebui sa se ob?ina o dispensa din partea Episcopului locului.

8. Canoanele Bisericii Ortodoxe NU permit casatorii cu persoane de alta credin?a doar daca va fi primita �n s�nul Bisericii Ortodoxe �nainte de oficierea cununiei

9. Cei ce doresc sa se casatoreasca trebuie sa se spovedeasca �naintea oficierii casatoriei.

11. Na?ii trebuie sa fie de credin?a ortodoxa ?i casatori?i unul cu altul, sa aibe o conduita de via?a religioasa ?i morala, av�nd �ndatorirea de a pova?ui ?i sprijini pe miri, av�nd ?i ei �ndatorirea de a se spovedi �naintea acestei Sfinte Taine.

De retinut: 

Exista cazurile exceptionale (mai ales in diaspora) cand deja exista familii mixte formate, poate chiar si cu copii dar care din diferite motive nu s-au cununat. Pentru cazurile speciale ca acestea va rugam sa va adresati preotului.


Zile c�nd NU sunt permise casatorii:

� �n toate zilele de miercuri ?i vineri de peste an
� �n cele 4 posturi mari
� �n Saptam�na Br�nzei
� �n Saptam�na Luminata
� �n ajunul c�t ?i �n Duminica Rusaliilor
� �n ajunul Praznicelor �mparate?ti
� De Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul (29 august)
� �n ajunul �nal?arii Sfintei Cruci (13 septembrie)
� De �nal?area Sfintei Cruci (14 septembrie)
� De la Na?terea Domnului p�na la Botezul Domnului
Linkuri utile
Traduceri Autorizate Ambasada
Apostila de la Haga
Consulatul Romaniei UK
Calendar ortodox

New Block

aasa

New Block 2

asas