RugaciuniCREZUL

Cred �ntr-unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pam�ntului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si �ntr-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai �nainte de toti vecii. Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, Nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra m�ntuire S-a pogor�t din ceruri si S-a �ntrupat
de la Duhul Sf�nt ?i din Fecioara Maria si s-a facut om.
Si S-a rastignit pentru noi �n zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a �ngropat.
Si a �nviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a �naltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui �mparatie nu va avea sf�rsit.
Si �ntru Duhul Sf�nt, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, cel ce �mpreuna cu Tatal si cu Fiul este �nchinat si slavit, Care a grait prin prooroci.
�ntr-una, sf�nta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez, �ntru iertarea pacatelor.
Astept �nvierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa vie. Amin!
Linkuri utile
Traduceri Autorizate Ambasada
Apostila de la Haga
Consulatul Romaniei UK
Calendar ortodox

New Block

aasa

New Block 2

asas